معنی و ترجمه کلمه فریب نفس خورده به انگلیسی فریب نفس خورده یعنی چه

فریب نفس خورده

self deceived

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها