معنی و ترجمه کلمه فریب نفس به انگلیسی فریب نفس یعنی چه

فریب نفس

self deception

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها