معنی و ترجمه کلمه فریفتگى به انگلیسی فریفتگى یعنی چه

فریفتگى

absorption
befuddlement
bewitchment
seduction

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها