معنی و ترجمه کلمه فساد ناپذیر به انگلیسی فساد ناپذیر یعنی چه

فساد ناپذیر

indecomposable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها