معنی و ترجمه کلمه فساد و زوال در اثر عامل خارجى به انگلیسی فساد و زوال در اثر عامل خارجى یعنی چه

فساد و زوال در اثر عامل خارجى

heterolysis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها