معنی و ترجمه کلمه فسفردار به انگلیسی فسفردار یعنی چه

فسفردار

phosphoreted
phosphoretted
phosphorous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها