معنی و ترجمه کلمه فسفرى به انگلیسی فسفرى یعنی چه

فسفرى

phosphoric
phosphorous

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها