معنی و ترجمه کلمه فسفرى به انگلیسی فسفرى یعنی چه

فسفرى

phosphoric
phosphorous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها