معنی و ترجمه کلمه فشارسنج به انگلیسی فشارسنج یعنی چه

فشارسنج

piezometer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها