معنی و ترجمه کلمه فشارنده به انگلیسی فشارنده یعنی چه

فشارنده

crusher

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها