معنی و ترجمه کلمه فشار خیلى ضعیف و غیر عادى رگها به انگلیسی فشار خیلى ضعیف و غیر عادى رگها یعنی چه

فشار خیلى ضعیف و غیر عادى رگها

hypotension

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها