معنی و ترجمه کلمه فشار سخت به انگلیسی فشار سخت یعنی چه

فشار سخت

impaction

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها