معنی و ترجمه کلمه فشار هواى داخل سفینه را تنظیم کردن به انگلیسی فشار هواى داخل سفینه را تنظیم کردن یعنی چه

فشار هواى داخل سفینه را تنظیم کردن

pressurize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها