معنی و ترجمه کلمه فشار وارد آوردن بر به انگلیسی فشار وارد آوردن بر یعنی چه

فشار وارد آوردن بر

ingrate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها