معنی و ترجمه کلمه فشردن زور دادن به انگلیسی فشردن زور دادن یعنی چه

فشردن زور دادن

press

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها