معنی و ترجمه کلمه فشردن به انگلیسی فشردن یعنی چه

فشردن

crush
pressure
squeeze
tighten
twitch
twitch grass
wad
wring

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها