معنی و ترجمه کلمه فشردگى انباره به انگلیسی فشردگى انباره یعنی چه

فشردگى انباره

storage compaction

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها