معنی و ترجمه کلمه فشنگ خور یا خزانه به انگلیسی فشنگ خور یا خزانه یعنی چه

فشنگ خور یا خزانه

chamber

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها