معنی و ترجمه کلمه فش فش به انگلیسی فش فش یعنی چه

فش فش

fizzle
swish
whiz

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها