معنی و ترجمه کلمه فضاى احاطه کننده به انگلیسی فضاى احاطه کننده یعنی چه

فضاى احاطه کننده

perimeter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها