معنی و ترجمه کلمه فضاى خالى به انگلیسی فضاى خالى یعنی چه

فضاى خالى

vacuity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها