معنی و ترجمه کلمه فضاى زیر زمین به انگلیسی فضاى زیر زمین یعنی چه

فضاى زیر زمین

cellarage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها