معنی و ترجمه کلمه فضاى ماوراء جو به انگلیسی فضاى ماوراء جو یعنی چه

فضاى ماوراء جو

aerospace

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها