معنی و ترجمه کلمه فضاى مجوف به انگلیسی فضاى مجوف یعنی چه

فضاى مجوف

fornix

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها