معنی و ترجمه کلمه فعالیت کننده به انگلیسی فعالیت کننده یعنی چه

فعالیت کننده

operant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها