معنی و ترجمه کلمه فعال و غیر فعال به انگلیسی فعال و غیر فعال یعنی چه

فعال و غیر فعال

active & passive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها