معنی و ترجمه کلمه فعال کننده به انگلیسی فعال کننده یعنی چه

فعال کننده

actuator

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها