معنی و ترجمه کلمه فعل گذشته بعید به انگلیسی فعل گذشته بعید یعنی چه

فعل گذشته بعید

pluperfect

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها