معنی و ترجمه کلمه فقدان رنگ دانه به انگلیسی فقدان رنگ دانه یعنی چه

فقدان رنگ دانه

achroma
achromia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها