معنی و ترجمه کلمه فقدان نیروى اراده به انگلیسی فقدان نیروى اراده یعنی چه

فقدان نیروى اراده

abuleia
abulia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها