معنی و ترجمه کلمه فقدان هم آهنگى به انگلیسی فقدان هم آهنگى یعنی چه

فقدان هم آهنگى

incoordination

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها