معنی و ترجمه کلمه فقط تا روى پوست به انگلیسی فقط تا روى پوست یعنی چه

فقط تا روى پوست

skin deep

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها