معنی و ترجمه کلمه فقور به انگلیسی فقور یعنی چه

فقور

tepidity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها