معنی و ترجمه کلمه فقیه به انگلیسی فقیه یعنی چه

فقیه

jurisconsult
lawyer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها