معنی و ترجمه کلمه فلج خفیف به انگلیسی فلج خفیف یعنی چه

فلج خفیف

paresis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها