معنی و ترجمه کلمه فلج مرتعش به انگلیسی فلج مرتعش یعنی چه

فلج مرتعش

parkinson's disease

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها