معنی و ترجمه کلمه فلج ناقص به انگلیسی فلج ناقص یعنی چه

فلج ناقص

hemiplegia
paresis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها