معنی و ترجمه کلمه فلز آلومینیوم به انگلیسی فلز آلومینیوم یعنی چه

فلز آلومینیوم

Aluminium
Aluminum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها