معنی و ترجمه کلمه فلز تکنتیوم به انگلیسی فلز تکنتیوم یعنی چه

فلز تکنتیوم

Technetium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها