معنی و ترجمه کلمه فلز قلیایى به انگلیسی فلز قلیایى یعنی چه

فلز قلیایى

alkali

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها