معنی و ترجمه کلمه فلز منیزیوم به انگلیسی فلز منیزیوم یعنی چه

فلز منیزیوم

Magnesium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها