معنی و ترجمه کلمه فلز ناخالص به انگلیسی فلز ناخالص یعنی چه

فلز ناخالص

regulus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها