معنی و ترجمه کلمه فلز کارى به انگلیسی فلز کارى یعنی چه

فلز کارى

metallurgy
metalwork

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها