معنی و ترجمه کلمه فلسطینى به انگلیسی فلسطینى یعنی چه

فلسطینى

palestinian

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها