معنی و ترجمه کلمه فلسفه ایده آلى شدن به انگلیسی فلسفه ایده آلى شدن یعنی چه

فلسفه ایده آلى شدن

platonism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها