معنی و ترجمه کلمه فلسفه تقدیرى به انگلیسی فلسفه تقدیرى یعنی چه

فلسفه تقدیرى

determinism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها