معنی و ترجمه کلمه فلسفه جبرى به انگلیسی فلسفه جبرى یعنی چه

فلسفه جبرى

determinism
predestination

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها