معنی و ترجمه کلمه فلسفه خوش بینى به انگلیسی فلسفه خوش بینى یعنی چه

فلسفه خوش بینى

optimism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها