معنی و ترجمه کلمه فلسفه شکاکى و بدبینى به انگلیسی فلسفه شکاکى و بدبینى یعنی چه

فلسفه شکاکى و بدبینى

skepticism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها