معنی و ترجمه کلمه فلسفه صبر و عدم جنبش به انگلیسی فلسفه صبر و عدم جنبش یعنی چه

فلسفه صبر و عدم جنبش

passivism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها