معنی و ترجمه کلمه فلسفه طبیعى به انگلیسی فلسفه طبیعى یعنی چه

فلسفه طبیعى

naturalism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها